top of page

Podotherapie

 

Podotherapeuten zijn erkende paramedici die voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen. Ze worden regelmatig op hun functioneren getoetst.

Sinds 1982 is het beroep wettelijk erkend door het ministerie van WVC.

In 1997 is de BIG-wet ingevoerd. Dit betekent onder andere dat de titel 'podotherapeut'

beschermd is. De titel podotherapeut mag alleen gebruikt worden door personen die afgestudeerd zijn aan de opleiding podotherapie, een 4 jarige HBO-opleiding.

Op dit moment zijn er twee opleidingen voor podotherapie in Nederland.

De Fontys Hogeschool in Eindhoven en de Saxion Hogeschool in Enschede.

Bijna alle podotherapeuten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). En bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

U kunt zelf controleren of en tot wanneer uw podotherapeut kwaliteit geregistreerd is via www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

 

U kunt op eigen initiatief een afspraak maken met een podotherapeut.

U heeft geen verwijzing nodig van uw (huis)arts of specialist nodig om voor deze zorg in aanmerking te komen.

Wat neemt u mee bij een eerste bezoek:

-geldig identiteitsbewijs

-geldige zorgverzekeringspas

-schoenen die u veel draagt

bottom of page